Köttet

Berättelsen om köttet

Varmt välkommen till berättelsen om den svenska köttindustrin

Människan har utvecklats snabbt. Vi har rest till månen och uppfunnit selfiepinnen.
Men något som lever kvar är vår köttkonsumtion. Vi bara älskar kött.

Kött är för många en självklarhet, för andra är det en jobbig verklighet.
Men vilka hemligheter döljer det svenska köttet?

Shit!

Det har varit en lång utveckling

För några miljoner år sedan började människan att utvecklas.
Då hoppade även vi runt i skogen och letade mat för att överleva dagen.

Vi började uppfinna verktyg...

Med tiden blev vi smartare och hittade nya lösningar för att underlätta vår tillvaro, med hjälp av våra händer så började vi att tillverka saker.

...och även vapen

Människan är varken köttätare eller växtätare, vi är däremot allätare. Det betyder att vi själva kan välja mellan att äta andra djur eller vegetabilisk föda. Källa

Tillvaron under äldre stenåldern (ca 40 000-10 000 f.Kr) styrdes helt och hållet av jakten på föda vilket gjorde att vi följde bytesdjurens fotspår. Källa

Vi började odla vår egen mat...

För omkring 12 000 år sedan lärde vi oss att odla och blev jordbrukare. Inte längre behövde vi jaga vår föda, vi kunde odla den själv. Källa

...men vi behöll djuren som boskap

Vi blev bofasta och kunde ordna tillvaron på ett effektivare sätt, men behöll djuren som boskap. Vi gjorde dem tama och fortsatte att äta dom. Källa

90% av alla svenskar äter kött idag Källa

Med en så stor efterfrågan... hur ser industrin ut?

Vi slaktar cirka90 miljoner landdjur i Sverige varje år

Jordbruksverkets statistikdatabas 2013

83 265 440 Kycklingar
2 550 710 Grisar
417 390 Nötdjur
252 880 Får & lamm

Men vi har glömt några, fiskarna

Vi fångar 19 miljarder fiskar varje år

Fiskeriverket. Personligt meddelande 2010-12-07.

19 miljarder Vattenlevande djur
14 miljarder Används som djurfoder
90 miljoner Landdjur

Sverige är inte ensam om att slakta djur

USA slaktade 9.1 miljarder landdjur 2013

USDA, National Agricultural Statistics Service

9,1 miljarder USA
90 miljoner Sverige

Dessa uppgifter omfattar inte statistik över slakt av fisk, kräftdjur, kaniner eller andra produktionsdjur som USDA inte lämnar information om.

Ko illustration

Vi börjar med kossan

Hon kallas även för nötdjur. Ordet nöt kommer från det forngermanska ordet ‘nauta’, vilket betyder egendom. Källa

Deras kött kommer att användas för att bland annat tillverka hamburgare, filéer och kalvkotletter.

Förutom det så insemineras kor med sperma för att föda kalvar. På så sätt kan de fortsätta producera mjölk. Mjölken används sedan för att producera mejeriprodukter. Källa


Slaktas efter 18 månader Källa

Ko illustration
Lamm illustration

Lammen

Det här lammet behöver klippas varje år på grund av den extrema pälstillväxten.

Anledningen till att ullen växer så fort beror på att vi människor har avlat fram lammen till att göra det. Källa


Slaktas efter 6 månader Källa

Lamm illustration
Gris illustration

Grisen

Den här krabaten har fått svansen avbiten, blivit kastrerad utan bedövning och lider av magsår. Grisen kommer bland annat att användas för bacon och fläsk, men också för gelatin, en vanlig tillsats i en del godisar, glassar och kosmetika.

Han är ganska lik oss, och precis som människan så är han allätare. Källa


Slaktas efter 6 månader Källa

Gris illustration
Kyckling illustration

Kycklingen

Kycklingar kläcks i maskiner och får därför aldrig träffa sina mammor. Den här kycklingen delar boende tillsammans med några tusen andra kycklingar. Källa


Slaktas efter 5 veckor. Hankycklingar inom äggindustrin slaktas däremot direkt efter födseln Källa

Kyckling illustration
Fisk illustration

Fisken

Omkring hälften av allt fiskkött kommer idag från odlingar, där de föds upp i dammar eller burar i havet.

Det beror bland annat på att haven blir allt mer utfiskade. Samtidigt får de flesta fiskar som odlas idag foder gjort på andra viltfångade fiskar.

Och precis som de andra djuren så kan fisken känna smärta. Källa

Fisk illustration
Kanin illustration

Andra djur i maten

Kaniner, renar, hästar, ankor, strutsar, getter, gäss och kalkoner.
De används alla inom svensk livsmedelsindustri. Källa

Kyckling illustration

De är alla svenska djur

Sverige ligger i framkant. Men världens bästa djurskydd har vi inte. På nyheterna går det att läsa om hur de missköts och utnyttjas år efter år. Källa

I den svenska filmen Ett liv som gris får vi se exempel på hur grisar har det. Och på Walls of glass får vi se foton inifrån svenska slakterier.

Mjölken.se berättar vi om den svenska mjölkindustrin.

Det påverkar vårt hem, Jorden

I en rapport från 2010 rekommenderar FN en minskad kött- och mejerikonsumtion

Den globala kött- och mejeriindustrin står för 70% av den globala sötvattenskonsumtionen (drickbart vatten), 38% av den totala landanvändningen och 19% av världens växthusgasutsläpp. Källa

Köttet är till och med en större miljöbov än vad världens alla transportmedel är tillsammans. Källa

19%
38%
70%

FN-rapport 2010

Dessutom går 90% av biomassan förlorad genom djuren

För varje steg i näringskedjan så går energi förlorad. Det beror på att djuren förbrukar biomassan för att bland annat producera värme åt sig själva.

Näringskedjor har vanligtvis endast tre eller fyra nivåer på grund av detta. Källa

Dags för den läskiga biten, slakten

Men vi vill inte skrämma dig för livet, det finns andra berättelser för det. Vi har därför tonat ner våra illustrationer en aning.

Bedövningen

All slakt i Sverige ska enligt lag utföras med bedövning, inklusive religiös slakt (t.ex Halal). Slakt som sker utomlands följer inte svensk lag och kan därför vara annorlunda. En av orsakerna till att inte använda bedövning är ekonomiska skäl. Det är helt enkelt billigare. Källa

Elbedövning

Den vanligaste bedövningsmetoden för kycklingar är elbedövning. Kycklingen hängs upp och ner i fötterna och doppas sedan ner i en tank med strömfarande vatten. Källa

Koldioxidbedövning

Den vanligaste metoden för att bedöva grisar innan slakt är med gas. Grisarna drivs in i en hiss som sänks ned i ett schakt med koldioxid, där de sedan förlorar medvetandet. Källa

Bedövning med bultpistol

Kor, kalvar och tjurar bedövas genom att skjutas i huvudet med en bultpistol, på bilden nedan ser vi en Cash Special Caliber 22. Källa

På Jordbruksverket går det att läsa mer om användandet av bultpistoler. Källa

Avblodning

Därefter får djuret halsen uppskuren

Blodet tappas av och djuret dör. Om avblodningen går alltför långsamt kan ett bedövat djur hinna återfå medvetandet innan avblodningen är avslutad. Källa

Vidare till försäljning

Djuret styckas upp och säljs vidare

Köttet åker vidare till skolor, restauranger och mataffärer. I många skolor och förskolor är kött ett förstahandsval idag. Det betyder att barn själva måste be om djurfri mat om de inte vill äta kött.

Andra alternativ?

Veganska alternativ innehåller inga djur


Märken så som Oumph, Anamma, Astrid & Aporna, Fry’s, Goodsoy och många fler producerar redan alternativ till kött, fågel och fisk. De är näringsrika och säljs över hela landet.

Du har makten

Du kan påverka

Imorgon, när du står i mataffären, restaurangen eller skolmatsalen, har du makten att påverka framtiden. Tack för att du tänker efter!

Gilla Dela på Twitter